[ES] Försvarsmakten Berga/Muskö - isbrytning vintern 2019/2020


Försvarmakten Berga, Haninge kommun, meddelar:

 

ALLMÄNHETEN VARNAS!

 

Vid isläggning kommer isrännor med ojämna mellanrum att hållas öppna enligt sträckning/område nedan:

 

- Utanför örlogshamnen Berga (Horsfjärden, Haninge kommun)

- Mellan örlogshamnen Berga och Kyrkviken Utö samt Ryssviken / Nabb, Utö

- Från örlogshamnen Berga och genom Långbälingsund

- Mellan örlogshamnen Berga och örlogshamnen Muskö

- Utanför örlogshamnen Musö (Mälbyfjärden)

- Från örlogshamnen Muskö genom Skramsösund och sydvart mot lotslederna.

 

Informationsansvarig: Vakthavande befäl (VB) Amf 1: 010-823 30 00 (växel)

 

Bifogad bild visar ungefärliga färdvägar.

 

På uppdrag av vakthavande befäl amfibieregementet (VB Amf 1).

 

 

Håkan Persson, Sjösäkerhetsofficer Amfibieregementet

AMF1_Amfibieregementet

 

Håkan X Persson
Kapten

Sjösäkerhetsofficer

 

FÖRSVARSMAKTEN

Amfibieregementet, Amf 1

Regementsstab, Verksamhetssäkerhetssektionen (Vhtsäk)
130 61 Hårsfjärden
Besöksadress: Byggnad Breidablick

 

Telefon: +46 (0)10-823 3104  •  Mobil: +46 (0)70-245 95 05
e-post:
hakan.x.persson@mil.se  •  amf1-vhtsak@mil.se

hemsida: www.forsvarsmakten.se

 

 

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain classified information.

 


Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka